Społeczne przedszkole „Sto”

W KOŁOBRZEGU

dla rodziców

 

Pełnomocnik Praw Dziecka w liście z dnia 23 czerwca 2010 r. skierowanym do Kuratorów Oświaty zwrócił uwagę   na problem obecności w przedszkolach dzieci chorych na różnego rodzaju infekcje, przez co narażają na utratę zdrowia swoich rówieśników. Jednocześnie Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) nakłada na dyrektora przedszkola obowiązek wypracowania uregulowań dotyczących bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. Ponadto art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) zobowiązuje nauczycieli do rzetelnego realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, w tym ochronę zdrowia uczniów i wychowanków. Biorąc pod uwagę zalecenie Rzecznika Praw Dziecka uprzejmie zawiadamiam Rodziców i Opiekunów, że na podstawie naszych wewnętrznych uregulowań, m. in. umowy o świadczeniu usług w Społecznym Przedszkolu STO w Kołobrzegu „obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka, w przypadku istnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do grupy”. Jednocześnie przypominam Państwu o nie kierowaniu do nauczycieli próśb o podawanie dzieciom leków, gdyż nie posiadają do tego uprawnień.

Z uwagi na  prośbę Rzecznika Praw Dziecka i ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w naszym przedszkolu,  gorąco proszę o respektowanie naszych ustaleń.

Adam Swat – dyrektor przedszkola

 

 

 

STRONY INTERNETOWE DLA RODZICÓW

 

serwis społecznościowo – informacyjny o edukacji, wychowaniu i rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, adresowany do nauczycieli i rodziców
 
http://www.kochamydzieci.pl 
strona poświęcona dzieciom oraz ich rodzicom
http://babyboom.pl 
strona dla rodziców poświęcona dziecku
http://www.dzieci.org.pl 
strona dzieci sprawnych inaczej
http://www.edukator.w.pl 
internetowy serwis edukacyjny
dla nauczycieli zawierający dział „wychowanie przedszkolne”
http://eduseek.pl 
strona dla nauczycieli i rodziców, obszerny serwis edukacyjny
http://www.pcyf.org.pl 
strona Polskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży
http://www.vulcan.edu.pl 
strona dla nauczycieli i rodziców, internetowe prawo w oświacie, zarządzanie oświatą
http://www.bajecznik.pl 
strona dla dzieci z bajkami,
wierszami, piosenkami,
zabawami i kołysankami
http://www.puchatek.hm.pl 
strona dla dzieci o Kubusiu Puchatku i jego Przyjaciołach
http://www.misie.com.pl 
strona dla dzieci o misiach (obrazki, literki, bajki, wierszyki, zabawy)
http://www.gumis.pl 
strona dla dzieci z zabawami
i grami, smakołykami, niespodziankami i grającą szafą