Społeczne przedszkole „Sto”

W KOŁOBRZEGU

informacje

 
O przedszkolu

Nasze przedszkole powstało we wrześniu 2008 r. w Zespole Szkół Społecznych Nr 2 w Kołobrzegu przy ul. Radomskiej 22A. Posiada 5 oddziałów. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Grupy są nieliczne. W ramach miesięcznej odpłatności oferujemy dodatkowe zajęcia z rytmiki oraz języka angielskiego. Posiadamy wykształconą kadrę pedagogiczną, która wie, jak zadbać o prawidłowy rozwój dzieci.

Dyrektor mgr Adam Swat

Danuta Ginda – główna księgowa
 
1. mgr Anna Kaszubowska – nauczyciel
2. mgr Magdalena Kalisz – nauczyciel
3. mgr Anna Myk – nauczyciel
4. mgr Elżbieta Popiołek – nauczyciel
5. Wioletta Malesza – nauczyciel
6. mgr Anna Miszewska – nauczyciel, j. angielski 
7. mgr Bożena Czernous – nauczyciel, rytmika 
8. Małgorzata Czechowska – opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela
9. Anna Bednarczyk – opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela
10. Anna Czykiel – opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela
11. Barbara Wysocka – opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela
12. Katarzyna Bagińska – opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela
13. Aneta Radomska – opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela
14. Włodzimierz Dzikiewicz – konserwator
 
 
Zapisy

Aby zapisać dziecko należy wypełnić i dostarczyć do Przedszkola Kartę Zapisu dostępną w sekretariacie przedszkola oraz wpłacić wpisowe w wysokości 300 zł na konto podane poniżej:

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 70
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kołobrzegu
ul. Radomska 22 A
nr konta: 59 1090 2659 0000 0001 3243 7584
w tytule wpisać: wpisowe za przedszkole, imię i nazwisko dziecka

Karta zapisu i wpłata są dla nas potwierdzeniem Państwa decyzji. Bardzo byśmy chcieli, aby wszystkie zainteresowane naszym przedszkolem rodziny mogły znaleźć w nim miejsce dla swoich pociech. Niestety ilość miejsc jest ograniczona.

 
Organizacja

Przedszkole nasze jest czynne przez cały rok w godzinach 6.30 – 16.30. W przedszkolu jest pięc nielicznych grup dzieci. Każdą grupą opiekuje się 2 pracowników przedszkola. W przedszkolu odbywają się zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, rytmiczne, baśniowe, różnorodne zabawy dydaktyczne zapoznające dzieci ze światem pisma z elementami matematyki, poszerzające ogólną wiedzę dzieci oraz język angielski. Zajęcia są zintegrowane z rytmem dnia przedszkolaków, dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, mają formę zabawy i nie wymagają dodatkowych opłat. W naszym przedszkolu panuje miła, domowa atmosfera, a to sprawia, że dzieci szybko adaptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola. Dzieci mają dużo czasu na zabawy dowolne, które są dla nich najważniejszą aktywnością w tym wieku.. Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, poznają swoje słabe i mocne strony, mogą odreagować stres. W zabawach dzieci często uczestniczą wychowawcy, np., podrzucając pomysły wzbogacające zabawę, czy pomagając dzieciom nieśmiałym nawiązać kontakty z rówieśnikami lub rozwiązać powstałe nieporozumienie.

 
Posiłki

Zapewniamy 3 posiłki: śniadanie, obiad (zupa, drugie dania) i podwieczorek. Zdecydowanie unikamy słodyczy. Wyjątek stanowią święta i Dzień Dziecka.

Przy odbieraniu dzieci obowiązują następujące zasady:

1. Osoba odbierająca powinna mieć przy sobie dokument tożsamości.
2. Zawsze zgłasza wyjście z dzieckiem nauczycielowi.
3. Rodzice wcześniej przedstawiają nowego opiekuna. Jeśli nie jest to możliwe przekazują zlecenie odbioru na piśmie ze wzorem podpisu opiekuna.

W sytuacjach wyjątkowych, telefoniczne zlecenia odbioru nowym osobom będziemy potwierdzać telefonem z przedszkola na numery podane wcześniej w kartach. Jeżeli nie uda nam się dodzwonić, lub nikt nie przyjdzie po dziecko, wychowawca zawiadamia Dyrektora przedszkola.

 
Program

Realizujemy pełną podstawę programową zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej: Program wychowania przedszkolnego ,,Nasze Przedszkole” – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska